Palm Art Award 2016

 

Tiago Maria Alma - Germany

www.tiagomaria.de

Tiago Maria Alma

 Title: "The Bridge"

Medium: painting: oil on canvas

 Size: 100 x 100 cm

 Year: 2015

Tiago Maria Alma

 Title: "Blue Sky"

Medium: painting: oil on canvas

 Size: 100 x 100 cm

 Year: 2016

Tiago Maria Alma

 Title: "Meeting Point"

Medium: painting: oil on canvas

 Size: 50 x 60 cm

 Year: 2016

 Palm Award General Terms

 Back to Preliminaries Index